Använd bisamhällen vid sköldlössangrepp i granbestånd

Skogsstyrelsen

För att förhindra sköldlössangrepp i granbestånd rekommenderar Skogsstyrelsen att bestånden hålls välgallrade och vitala samt att bisamhällen sätts ut i skogen i maj–juni. Läs mer hos Skogsstyrelsen

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Foderhink - Foderhinkar - Invintring
Foderhink, foderspann eller foderapparat är ett biredskap, Läs mer
Solvaxsmältare
Vaxhantering är ett begrepp inom biodling som Läs mer
Honungsburkar - Honungsburk - Honungsglas
Honungsburkar, honungsglas eller honungsförpackningar används inom biodling för Läs mer

Läs mer om biodling