Använd bisamhällen vid sköldlössangrepp i granbestånd

Skogsstyrelsen

För att förhindra sköldlössangrepp i granbestånd rekommenderar Skogsstyrelsen att bestånden hålls välgallrade och vitala samt att bisamhällen sätts ut i skogen i maj–juni. Läs mer hos Skogsstyrelsen

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Bli biodlare
Här kan du läsa allt om biodling Läs mer
Halmkupa
Halmkupa är en bikupa som tillverkas av halm. Halmkupor Läs mer
Biväxter - Hallon (Rubus idaeus)
Hallon (Rubus idaeus) tillhör de bästa biväxterna. Hallon växer ofta Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling