Analys av marknadsefterfrågan på stadsnära honung

Stadskupan

Läs uppdraget hos Miljöbron.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Bi Kompaniet
Bi Kompaniet är en biredskapsförsäljare med butik i Läs mer
Apidea - Drottningodling
APIDEA är ett Schweiziskt biredskapsföretag mest kända Läs mer
Biväxter - Lupin (Lupinus spp.)
Lupin (Lupinus spp.) odlas som dekorativa trädgårdsväxter i Läs mer
Biodling - Vinterfoder / Sockerlösning
Sockerlösning används inom biodling till vinterfoder för honungsbin/bisamhällen. Läs mer
Design och tryck av etiketter
Egna honungsetiketter är en fördel när du säljer Läs mer
Biväxter - Hästhov / Tussilago (Tussilago farfara)
Hästhov eller Tussilago (Tussilago farfara) är vanlig i södra Läs mer