2013 års fältförsök med genetiskt modifierade växter

Jordbruksverket

Översiktskarta som visar de platser som används för fältförsök, eller där försök planeras, under 2013.

Se kartan på Jordbruksverkets webbplats.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Bidrottning
Bidrottning, drottning eller visen som hon också kallas Läs mer
Pollenkorg / Pollenbyxor
Pollenbyxor kallas det inom biodling när honungsbin samlar Läs mer
Haslinger
Haslinger är en österrikisk producent som tillverkar en mängd hygien- Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling