Vi måste få stopp på bidöden

Land

De senaste 10-15 åren har biodlare i Europa rapporterat drastiska nedgångar av bipopulationer och i Nordamerika finns färre bin än någonsin på 50 år. Samtidigt vet vi att pollinering av bin är grundläggande såväl för ekosystemet som för människans matproduktion.

Läs debattinlägget av Europaparlamentariker Jytte Guteland hos Land.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling