Varning för insektsdöden

nwt

Frågan är vad som ska vara viktigast – billiga bekämpningsmedel eller insekternas överlevnad? Själv är jag övertygad om att det finns ett samband mellan den så kallade cocktaileffekt vi ser när olika kemikalier blandas i naturen och utdöendet av insekter, skriver Jytte Guteland, hos nwt.se.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling