Vanishing of the Bees

Vanishing of the bees

Vanishing of the Bees är en dokumentärfilm som tar en undersökande titt på de ekonomiska, politiska och ekologiska konsekvenserna av det globala försvinnandet av honungsbin.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Höstfibbla (Leontodon autumnalis)
Höstfibbla (Leontodon autumnalis) trivs i gräsmark, betesmarker, vägkanter, kulturmarker och Läs mer
Trakékvalster. Foto: USDA, Public domain, via Wikimedia Commons.
Trakékvalster (Acarabis woodi) är en parasit som livnär Läs mer
Fluster
Här är en samling länkar om bin, Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling