Vågar inte se sanningen

Även tama honungsbin påverkas av vårt förändrade jordbrukslandskap. Men de påverkas även av vår mänskliga hantering av dem. En intensiv avel och kemikaliehantering i bikupan är ingrepp som får negativa påföljder för biodlarens bin, menar Kerstin Ebbersten.

Läs artikeln hos Fria Tidningar.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Honungskärl - Honung - Honungshantering
Honungskärl är ett biredskap som används inom Läs mer
Honung Gotlandica
Honung Gotlandica är en ekonomisk förening med biodlare Läs mer
Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling
Nosema apis är ett spordjur som angriper Läs mer

Läs mer om biodling