Vad gör Stefan Löfven i dag för att säkra honungsbinas surr?

DN

Det är inte som enskilda individer vi kan lösa den kommande massdöden bland insekter. I stället måste ansvar utkrävas från högsta politiska nivå, skriver Björn Wiman på ND.SE.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Röveri i bisamhället
Röveri kallas det inom biodling när honungsbin Läs mer
Sjölis Honungslossare - Sjølis Honningløsner
Honungslossare använder biodlare för att skörda ljunghonung Läs mer
Spärrgallerskrapa - Biredskap - biodling
Spärrgallerskrapa är ett biredskap som används inom Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling