Ungbin förvirras av vanliga jordbrukskemikalier

cosmos

Även bin som aldrig lämnat bikupan kan utsättas för insekticider och herbicider, som påverkar deras smak och minskar deras förmåga att lära enligt en ny studie. Läs artikeln hos Cosmos.

Läs mer om biodling