Två register för biodlare på Åland

Ålands radio TV

Biodlarna måste registreras också hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, och betala avgiften på 75 euro.

Läs mer hos Ålands Radio och Nyan.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Krissla (Inula salicina)
Krissla (Inula salicina) växer ganska sällsynt i ängsbackar, Läs mer
Biväxter - Rönn (Sorbus aucuparia)
Rönn (Sorbus aucuparia) är ett mindre träd Läs mer
Propolisstans - Biredskap - Biodling
Propolisstans är ett biredskap som används inom Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling