Smålands-kupan

Smålands-kupan

Smålands-kupan är en variant av trågkupa.

Läs mer om biodling