Sverige är sämst i Europa på att få ut NP-pengar till biodlingen

European Commission

Sverige betalade endast ut 61% av pengarna i Nationella Honungsprogrammet år 2014. I särklass sämst i Europa på att få ut pengarna till biodlingen. En av orsakerna är att Jordbruksverket har tagit bort stöden till sveriges biodlingstidskrifter där Jordbruksverket trots detta publicerar sitt material.

Nationella Honungsprogrammet 2013-2014

Användning av medel i Nationella Honungsprogrammet 2013-2014. Källa: EU-kommisionen.

Jordbruksverket skriver i sin rapport ”Biodling och forskning – Så kan resultaten nå ut bättre”:

“Webbplatsen och medlemstidningen Gadden är andra viktiga kanaler som är delfinansierade av nationella honungsprogrammet.” (BF´s webbplats delfinansieras inte med NP-pengar, red. anm.)

“En kommunikationsstrategi med ett ändrat utbud av facktidningar kan vara ett bättre sätt att föra ut forskningsresultat till biodlare. Idag finns det ett positivt samarbetsklimat mellan SBR och BF som borde kunna utnyttjas till att samla resurserna i en gemensam facktidning. Produktionen skulle kunna drivas av en extern aktör eller vara en aktivitet för ett utomstående biinstitut, branschråd eller binämnd.”

”Jordbruksverket ansvarar för att ge kvalitetsgranskad forskningsinformation via temanummer i biodlarorganisationernas tidskrifter hög prioritet vid fördelning av medel i det nationella honungsprogrammet i de kommande ansökningsrunderna.”

Jordbruksverket drar in utbetalningar till Gadden och Bitidningen för att sedan enligt rapporten göra en ny tidning med temanummer där man kan publicera forskningsresultat och ha kontroll över vad som publiceras. Man föreslår också ett branschråd med neutral status, där Jorbruksverket är huvudman och får ordförandeposten. Samma Jordbruksverk som ända in på 2000-talet har administrerat biodling på växtsidan.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Vitsippa (Anemone nemorosa)
Vitsippa (Anemone nemorosa) eller fagningsblomma är en flerårig ört med vita Läs mer
BIväxter - Vit sötväppling (Melilotus albus)
Sötväpplingar (Melilotus spp.) är ett släkte i familjen ärtväxter. Släktet har ett tjugotal Läs mer
Oalsyra - Varroabekämpning - Bihälsa
Oxalsyra är en karboxylsyra som används inom biodling Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling