Stora brister i den svenska kontrollen av livsmedel

DN

Vår hälsa äventyras. En ny granskning visar att den svenska livsmedelskontrollen inte fungerar som den ska. Bristerna gäller såväl effektivitet som uppföljning och kapacitet. Varken regeringen eller Livsmedelsverket har tagit ansvar. Staten måste lösa problemen snarast, skriver riksrevisor Claes Norgren.

Läs mer hos Dagens Nyheter.

Nya utmaningar för livsmedelskontrollen. Idag presenterade riksrevisionen en granskning av den svenska livsmedelskontrollen. Kritik riktas mot myndigheter på alla nivåer. Livsmedelsverket får bland annat kritik för att inte utnyttja sina möjligheter att ställa tillräckliga krav på kommuner och länsstyrelse.

Läs pressmedelandet från Livsmedelsverket.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Vinterkyndel (Satureja montana)
Vinterkyndel (Satureja montana) gillas av honungsbin. Bladen kan användas till Läs mer
Standardformat - Ramar och mellanväggar
Bikupor och vaxmellanväggar är anpassade efter olika Läs mer

Läs mer om biodling