Stora brister i den svenska kontrollen av livsmedel

DN

Vår hälsa äventyras. En ny granskning visar att den svenska livsmedelskontrollen inte fungerar som den ska. Bristerna gäller såväl effektivitet som uppföljning och kapacitet. Varken regeringen eller Livsmedelsverket har tagit ansvar. Staten måste lösa problemen snarast, skriver riksrevisor Claes Norgren.

Läs mer hos Dagens Nyheter.

Nya utmaningar för livsmedelskontrollen. Idag presenterade riksrevisionen en granskning av den svenska livsmedelskontrollen. Kritik riktas mot myndigheter på alla nivåer. Livsmedelsverket får bland annat kritik för att inte utnyttja sina möjligheter att ställa tillräckliga krav på kommuner och länsstyrelse.

Läs pressmedelandet från Livsmedelsverket.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Varroanedfall - Varroa - Varrokvalster - Bihälsa - Biodling
Varroanedfall kallas det inom biodling när biodlare kontrollerar nedfall Läs mer
Biväxter - Rödklint (Centaurea jacea)
Rödklint (Centaurea jacea) är en upp till 70 Läs mer
Spärrgaller - Biredskap - Biodling
Spärrgaller är ett biredskap som inom biodling Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling