Slutbesprutat för binas skull

Gästriklands-Tidning

EU-beslut totalförbjuder växtskyddsmedel som innehåller olika neonikotinoider. Förbudet kommer att gälla all användning utomhus och påverkar framförallt odling av sockerbetor och potatis. Läs mer hos Gästrikslands Tidning.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Vallört (Symphytum)
Äkta vallört (Symphytum officielle) och Fodervallört (Symphytum asperum) är sällsynt och Läs mer
Avståndsstift - Biredskap - Biodling
Avståndsstift är biredskap som används inom biodling Läs mer
Vingklippning
Vingklippning kan användas inom biodling för att förhindra Läs mer

Läs mer om biodling