Pollinatörernas ekologiska betydelse är underskattad

Svenska bin

Nära 300 personer kom till ABF-huset i Stockholm den 4 maj för att lära sig mer om pollinering, bin och honung. Seminariet hölls av Konsumentföreningen Stockholm i samarbete med Svenska Bin. Under kvällen berättade olika experter hur vi kan gynna bina och de vilda pollinatörerna och hur de bidrar till vår hälsa och livsmedelsförsörjning. Läs nyheten från Svenska Bin.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Kupkniv - Biredskap - Biodling
Kupniv är ett biredskap som biodlare använder Läs mer
Cementhonung - Betonghonung - Honung
Cementhonung eller betonghonung brukar honung av honungsdagg från den stora Läs mer
Biväxter - Käringtand (Lotus corniculatus L.)
Käringtand (Lotus corniculatus L.) är vanligt förekommande på ängar hedmarker Läs mer
Honungsbiets gadd
Bistick kallas det om man blir stucken Läs mer
Biväxter - Axveronika (Veronica spicata)
Axveronika (Veronica spicata) är vanlig på Öland och Gotland, Läs mer
Biväxter - Silverax (Cimicifuga)
Silverax (Cimicifuga) är fleråriga örter som ibland odlas Läs mer