Olovlig flytt av honungsbin blir ett fall för polisen

Sundsvalls Tidning

Länsstyrelsen polisanmäler en biodlare som flyttat bisamhällen till Sollefteåområdet utan flyttningstillstånd. Läs mer hos Sundssvalls Tidning.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Drönare - Honungsbi
Jungfrufödsel är detsamma som partenogenes, det vill säga produktion Läs mer
Invintring - Biodling
Invintring eller invintra kallas det inom biodling Läs mer
Biväxter - Fackelblomster (Lythrum salicaria)
Fackelblomster (Lythrum salicaria) är en bra biväxt som Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling