Nytt utbrott av yngelröta på Gotland

Hela Gotland

Ett bisamhälle i Fröjel har drabbats av sjukdomen amerikansk yngelröta. Nu uppmanas biodlare att inte flytta sina bin för att undvika smitta.

Läs mer hos helagotland.se och Länstyrelsen.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Vialer / Vialsläktet (Lathyrus spp.)
Vialer, Vialsläktet (Lathyrus spp.) är ett växtsläkte i familjen ärtväxter. Släktet har omkring 150 arter varav Läs mer
Apidea - Drottningodling
APIDEA är ett Schweiziskt biredskapsföretag mest kända Läs mer
Skattning - Honungsskörd
Skattningsmetoder. Biodlare använder flera metoder för att Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling