Nytt utbrott av Amerikansk yngelröta i Enköpings kommun

Länsstyrelsen STHLM

Ytterligare ett utbrott av Amerikansk yngelröta har konstaterats i Enköpings kommun i Uppsala län, denna gång i Villberga-Hacksta-Löt församling. Läs mer hos Länsstyrelsen samt Enköpings-posten.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Skvattram (Rhododendron tomentosum)
Skvattram (Rhododendron tomentosum) är en liten buske som även kallas Getpors. Skvattram Läs mer
Cementhonung - Betonghonung - Honung
Cementhonung eller betonghonung brukar honung av honungsdagg från den stora Läs mer
Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling
Nosema apis är ett spordjur som angriper Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling