Möten/event

Nyheter och information biodlings- och honungsrelaterade möten, evenemang och resor.

Freddy Duwe Biredskap - Honung från Södertörn

Öppet hus hos Freddy Duwe

Tisdagskvällar i bigården 2020 hos Freddy på Hussebo, Lillmalmsvägen 19 i Vårsta. Coronapandemin gör att det just nu är oklart när och hur träffarna kan genomföras men ambitionen är att...

Apiscandica Göteborg 2019

Apiscandia Göteborg 2019

Biodlingsföretagarna bjuder i samarbete med Jordbruksverket, Svenska Bin, SLU, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Lantmännen, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO) till Apiscandia – Kongress...