Bihälsa

Nyheter och information om bihälsa – sjukdomar, skadegörare och andra hot mot bisamhället.

Spiegel

Juridisk seger för bin

EU-domstolen tillåter nationellt förbud mot insektsmedel. Den franska växtskyddsindustrins förening hade stämt det nationella förbudet. Frankrike beslutade i juli 2018 att helt förbjuda...