Nya genmodifierade grödor tål större giftmängder

SvD

Svenska Dagbladet skriver idag:

”Den internationella kemijätten Monsanto har fått godkänt för nya genmodifierade grödor i USA att användas ihop med en ny typ av ogräsmedel. Inspektionen APHIS inom jordbruksdepartementet tillåter preliminärt nyligen framtagna sojaböns- och bomullsplantor som enligt företaget ska vara motståndskraftiga mot det nya ogräsmedlet. Ett slutligt godkännande krävs av USA:s naturvårdsverk Environmental Protection Agency, rapporterar Reuters.”

Dagens Nyheter skrev 2014-01-02:

“Undersökningar visar att vart tredje svenskt grundvattenprov är förorenat av växtskyddsmedel” enligt nio forskare och experter.

Hur mycket gift tål våra bin?

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Bisvärm, svärm, svärmning - Honungsbin - bisamhälle
Bisvärm, svärm eller svärmning kallas inom biodling det som Läs mer
Honungsbiets utveckling
Puppstadie eller förpuppning kallas den tid under honungsbiets utveckling Läs mer
Biväxter - Röd temynta (Monarda didyma)
Röd temynta (Monarda didyma) är mycket attraktiv för honungsbin Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling