Neonikotinoider i Sverige

Imidacloprid har hittats i grundvattnet i Skåne i koncentrationer 0.067 ug/l, alltså runt gränsvärdet 0.1 ug/l. Gränsvärdet för imidacloprid är ett standardvärde och tar inte hänsyn till hur giftigt ämnet är. Neonikotinoider är vattenlösliga och användningen av imidacloprid i Sverige började så tidigt som i mitten av 1990 talet. LD50 värdet för imidacloprid är 7297 … Fortsätt läsa Neonikotinoider i Sverige