Mind­re mat med fär­re hum­lor

Skånska Dagbladet

En­ligt WWF är det kris­lä­ge för svens­ka hum­lor och bin. Vil­da pol­li­na­tö­rer är ut­sat­ta, inte bara ge­nom neonikotinoider utan nu vi­sar en ny forsk­nings­stu­die vid Har­vard att pol­li­na­tö­rer­na är ho­ta­de ge­nom de kli­mat­för­änd­ring­ar vi mär­ker av allt mer.

Läs mer hos Skånska Dagbladet.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Etiketter för Svensk Honung
En modern etikett för dig som säljer svensk Läs mer
Biväxter - Fläder (Sambucus nigra)
Fläder (Sambucus nigra) är en upp till Läs mer
Riksdag
Bisjukdomslagen har funnits i Sverige sedan 1934. Bisjukdomslagen Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling