Mer dåliga honungsskördar

Hallands Nyheter

Fler nyheter om dåliga honungsskördar

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Pollinering - Självpollinering eller korspollinering
Korspollinering betyder att biet för med sig pollen Läs mer
Kupkniv - Biredskap - Biodling
Kupniv är ett biredskap som biodlare använder Läs mer
Biväxter - Björnbär (Rubus subg. Rubus)
Björnbär (Rubus subg. Rubus) är utmärkt som biväxt och har maxvärden för Läs mer

Läs mer om biodling