Lemshagas surr blir guld på burk

NVP

I en dunge vid Lemshaga har matriarkatet härskat sedan 1700-talet. Biodlingen här har minst sagt gamla anor, och Göran Frick för stolt traditionen vidare, skriver NVP.se.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Pollinering - Självpollinering eller korspollinering
Korspollinering betyder att biet för med sig pollen Läs mer
Avläggarkupa - Bikupa
Avläggarkupa är en mindre bikupa anpassad för Läs mer
Biväxter - Lungört (Pulmonaria obscura)
Lungört (Pulmonaria obscura) växer i lundar och örtrika granskogar Läs mer

Läs mer om biodling