Kupor är ingen bisyssla för Marcus

Falköpings tidning

På vissa håll i landet är prognosen att honungsskörden halveras på grund av den kalla våren. På våra breddgrader ser det ljusare ut. — Jag är inte klar med den andra skörden ännu men det verkar bli ett normalår, säger Marcus Schultz som driver Hökensås bigårdar. Läs mer hos Falköpings Tidning.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Vandringskupa - Bikupa
Vandringskupa eller vandringsbikupa kallas även uppstaplingskupa. En bikupa Läs mer
Orienteringsflykt
Orienteringsflykt eller orienteringsflygning kallas det inom biodling när Läs mer
Biväxter - Tall (Pinus sylvestris)
Tall (Pinus sylvestris) är ett stort träd Läs mer
Säckyngel är en virussjukdom som angriper yngel Läs mer
Bin till nytta och nöje - Bok om biodling
"Bin till nytta och nöje" är den Läs mer
Biväxter - Lungört (Pulmonaria obscura)
Lungört (Pulmonaria obscura) växer i lundar och örtrika granskogar Läs mer