Kräver besked om bi-jäv

ATL

En honungstillverkare vill ha besked från regeringen om det är lämpligt att länsstyrelsens tillsynsmän för biodlare själva är biodlare.

Läs nyheten hos Atl.nu.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Bidrottning
Viseförlust, viselöst, viselöshet eller visefall kallas det inom Läs mer
Rybs - Biväxter
Rybs (Brassica rapa ssp. oleifera) är en Läs mer
Skattning - Honungsskörd
Skattning eller honungsskörd kallas inom biodling när biodlare Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling