Karriärbyte gav mersmak

Borås Tidning

Bin är Katarina Qvists nya levebröd. Hemma på gården Nabben driver hon bigård med honungsproduktion och siktar på att öka verksamheten till 250 bisamhällen.

Borås Tidning (prenumeration/betalning krävs).

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Maskrossläktet (Taraxacum spp.)
Viktiga pollenkällor för honungsbin är sälg, hassel, maskros, Läs mer
Avdelningslucka - Biredskap - Biodling
Avdelningslucka är ett biredskap som används inom Läs mer
Amerikansk Yngelröta
Amerikansk yngelröta är en smittsam och besvärlig Läs mer

Läs mer om biodling