Järfällas första bikupa

StockholmDirekt

För miljöns skull, och kanske lite för honungens. Nu har Järfälla kommun låtit uppföra sin första bikupa inom kommunen.

Läs mer hos Järfälla Tidning / Stockholms Direkt.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Foderlåda - Biodling - Biredskap
Foderlåda är ett biredskap, en typ av Läs mer
Kakfast - Honungsbin -Biodling
Kakfast kallas det inom biodling när honungsbin i bisamhället sitter Läs mer
Biväxter - Sälg (Salix caprea)
Blommor som kräver korspollinering för att befruktas Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling