Industriflytt oroar biodlare

Värnamo Nyheter

Ett plastföretag har visat intresse för att flytta in i en tom lokal i Hällabäck. Men boende på orten är oroliga för vad det innebär, till exempel när det gäller utsläpp av farliga ämnen.

– Lösningsmedel är sådant som kan störa bina. Det är ju jag som är ansvarig för honungen jag säljer, jag måste veta vad det är i den säger biodlaren Jan Karlberg.

Läs mer hos Värnamo Nyheter.

 

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Bifor - Vinterfoder - Biodling
Bifor är ett färdigberett vinterfoder som används Läs mer
Biväxter - Backskärvfrö (Thlaspi caerulescens)
Backskärvfrö (Thlaspi caerulescens) är en flerårig ört som förekommer i nästan Läs mer
Biväxter - Hampflockel (Eupatorium cannabinum)
Hampflockel (Eupatorium cannabinum) är en högväxt ört som Läs mer

Läs mer om biodling