Hur gynnas pollinerarna i odlingslandskapet?

Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Under sommaren anordnas fältvandringar om pollinerare i odlingslandskapet. Tipsa om vad som kan göras för att gynna bin och humlor i odlingslandskapet. Se inbjudan och anmälan här.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling