Hur farligt är Glyfosat (Roundup) för bin?

Deutches Bienen Journal

I en forskningsrapport i Journal of Experimental Biology skildras hur argentinska och tyska forskare under ledning av biologen Prof. Randolf Menzel fodrade bin med 2,5, 5 eller 10 mg/l Glyfosat i sockerlösning.

I anslutning till detta flyttades bina, som hade utrustats med sändare, till andra platser och man studerade deras återflygning till den ursprungliga platsen. Bin som hade druckit av lösningen med den högsta koncentrationen behövde signifikant längre tid för att hitta hem till kupan och kom mera sällan ända fram.

När bina sattes tillbaka en andra gång till dessa platser, hittade de bin som fått enbart sockerlösning relativt lätt hem, men inte de bin som hade druckit den högkoncentrerade glyfosatlösningen.

Källa: Deutsches Bienen-Journal 10/2015
Översättning: Freddy Duwe

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Harklöver (Trifolium arvense)
Harklöver, fältklöver, hartassar eller harväppling (Trifolium arvense) är vanlig Läs mer
Silställ - Biredskap - Biodling
Silställ är ett biredskap som används inom Läs mer
Gasolbrännare - Biodling - Biredskap
Gasolbrännare används inom biodling för att flamma Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling