Humlor äppelskördens räddare

Hallands Nyheter

Bisamhällen är för väderberoende. På Regnér garden är det humlorna som gör grovarbetet när det gäller pollinering.

Läs mer hos Hallands Nyheter.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Backskärvfrö (Thlaspi caerulescens)
Backskärvfrö (Thlaspi caerulescens) är en flerårig ört som förekommer i nästan Läs mer
Plockskattning - Skattning - Honungsskörd - Biodling
Plockskattning kallas det inom biodling när biodlare Läs mer
Kakras - Falskt bivax - Fuskvax
Kakras eller kakfall kallas det inom biodling Läs mer

Läs mer om biodling