Honung växer inte på Konsum

Bättre stadsdel

Ayhan Mermer sköter 15 bisamhällen i Liljeholmen-Hägersten på uppdrag av Bee Urban, ett företag som hyr ut bikupor över hela stan.

Läs mer hos Bättre stadsdel.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Honungsbiets gadd
Honungsbiets gadd förs in med hjälp av hullingförsedda Läs mer
Biväxter - Kungsljus (Verbascum spp.)
Kungsljus (Verbascum spp.) är en högväxt ört som Läs mer
Gasolbrännare - Biodling - Biredskap
Gasolbrännare används inom biodling för att flamma Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling