Honung – en bisak

Kristianstadsbladet

Nu grönskar det i naturen. Knopp efter knopp slår ut i blom. Nu är det också full fart i bisamhällena. Ett svagt surrande fyller luften runt Maltesholms slott när Ingmar Widéns bin jagar pollen och nektar till sin ”honing”.

Läs mer hos Kristianstadsbladet.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biblåsare
Biblåsare är ett biredskap som används inom främst Läs mer
Bidöd -Bidöden - Bihälsa - Honungsbi
Bidöd eller bidöden är begrepp som har Läs mer
Raw honung / Rå honung
Andelsbiodling, andelsbigårdar eller andelshonung innebär att biodlare Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling