Honung är bra för huden

Biexperten Lotta Fabricius Kristiansen berättar om alla sätt man kan använda honung. Det är jättebra för huden och ett kanonsupplement i sportdrycken!

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Rödklöver (Trifolium pratense)
Rödklöver (Trifolium pratense) förekommer vild i hela Sverige. Rödklöver Läs mer
Jungfruvax - Bivax
Jungfruvax brukar nybyggt, ljust bivax kallas inom Läs mer
Rökpust - Biredskap - Biodling
Rökpust, pust eller bipipa är ett biredskap som biodlare använder Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling