GMO – politiker böjer sig för industrin

NewsVoice

Den rödgröna regeringen la först ner sin GMO-röst i EU. Därefter sa lantbruksminister Sven-Erik Bucht ja till förnyade tillstånd för genmodifierad bomull. I juni kom så regeringen med en ny tandlös ståndpunkt i frågan. Ett par månader efter att IARC klassat kemiska inslag i GMO-grödor som ”troligen cancerframkallande”.

Läs artikeln hos NewsVoice.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Honungsbi
Bitätt eller Bität är begrepp som används Läs mer
Kylt yngel - Bihälsa - Biodling
Kylt yngel kallas inom biodling det yngel (bilarver), Läs mer
Bikupa / Bikupor - Biodling
Bikupa, kupa, bibostad, bihus eller apiarium kallas bostaden Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling