Gmo-majs godkänns troligen för odling

ATL

En majoritet av EU:s medlemsländer är emot odling av gmo-majsen 1507, men det räcker inte för att stoppa den.

Läs artikeln hos ATL.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Parningskupa / Drottningodlingskupa - Bikupa
En parningskupa eller drottningodlingskupa är en liten bikupa som inom Läs mer
Honungsbi
I Sverige bedrivs det biodling med fyra olika Läs mer
Biväxter - Rödklint (Centaurea jacea)
Rödklint (Centaurea jacea) är en upp till 70 Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling