Gmo-majs godkänns troligen för odling

ATL

En majoritet av EU:s medlemsländer är emot odling av gmo-majsen 1507, men det räcker inte för att stoppa den.

Läs artikeln hos ATL.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling
Utsot kallas det inom biodling om ett Läs mer
Vita
Vita Europe forskar, utvecklar, tillverkar och marknadsför Läs mer
Topplistklupa / Topplistekupa / TBH
Topplistkupa, topplistekupa, Top Bar Hive eller TBH är Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling