GMO-grödor hotar ett uthålligt jordbruk

Land

Den 17 oktober fick företrädare för kemiföretag ta emot World Food Prize 2013 för utvecklandet av genmodifierade växter. Det är synnerligen olyckligt eftersom odling av genmodifierade växter gör att lantbruket blir än mindre hållbart. Vi måste tvärtom byta till ett huvudsakligen ekologisk lant- och skogsbruk. Det frihandelsavtal som EU håller på att förhandla med USA kan dock blockera övergången. En annan farhåga är att EU förbereder en “frölag” som kan lägga krokben för småskalig odling.

Läs inlägget hos Land.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Hassel (Corylus avellana)
Hassel (Corylus avellana) är en stor buske som sällsynt Läs mer
Drottningcell
Drottningcell, visecell eller svärmcell kallas inom biodling celler Läs mer
Biväxter - Teveronika (Veronica chamaedrys)
Teveronika (Veronica chamaedrys) växer allmänt i Sverige utom Läs mer
Biväxter - Maskrossläktet (Taraxacum spp.)
Viktiga pollenkällor för honungsbin är sälg, hassel, maskros, Läs mer
Bidöd -Bidöden - Bihälsa - Honungsbi
Förgiftningar som drabbar bisamhällen kan förorsakas av bekämpningsmedel i trädgårdar, Läs mer
Varroanedfall - Varroa - Varrokvalster - Bihälsa - Biodling
Varroanedfall kallas det inom biodling när biodlare kontrollerar nedfall Läs mer