Frankrike och Litauen stoppar GMO

Land

Ytterligare två länder har meddelat att de kommer att begränsa odlingen av genmodifierade grödor. Det är Frankrike och Litauen som nu anmält detta till EU-kommissionen.

Läs mer hos Land.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Vaxlock - Cellock - Bivax
Vaxlock, cellock eller täckvax kallas det tunna skikt av Läs mer
Biväxter - Sälg (Salix caprea)
Sälg (Salix caprea) är ett lövträd som är vanligt i Läs mer
Honungsbiets gadd
Honungsbiets gadd förs in med hjälp av hullingförsedda Läs mer

Läs mer om biodling