Förbudet mot neonikotinoider klubbat

ATL

Nu är användningsstoppet för neonikotinoider officiellt. EU-kommissionen har godkänt stoppet från den första december.

Läs mer hos ATL.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Halmkupa
Halmkupa är en bikupa som tillverkas av halm. Halmkupor Läs mer
Bidrottning
Viseförlust, viselöst, viselöshet eller visefall kallas det inom Läs mer
Biväxter - Revsuga (Ajuga reptans)
Revsuga (Ajuga reptans) växer sällsynt i Skåne och Blekinge och förvildad Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling