Förbjud bekämpningsmedel för att rädda våra bin

DN

På fredag fattas ett viktigt beslut av EU:s 27 medlemsländer som kan rädda bins framtid. Bilden att alla bönder är emot förbudet är felaktig. Även vi som är jordbrukare vill se ett förbuds mot de bekämpningsmedel som skadar våra bin. Läs mer hos DN.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Ramar - Rammått - Ramformat - Ramtyper - Biodling - Biredskap
Ramar används inom biodling i bikupor för att ge Läs mer
Honungskärl - Honung - Honungshantering
Klarningskärl kallas honungskärl som används inom biodling till skumning Läs mer
Vildbin - Vildbi - Vilda bin
Vildbin är ett samlande namn för nästan Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling