Fler bin behövs

Land

Intresset för biodling fortsätter att öka. Andelen kvinnor bland biföretagarna har ökat från 13 procent 2003 till 25 procent.

Läs mer hos Land.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Röd temynta (Monarda didyma)
Röd temynta (Monarda didyma) är mycket attraktiv för honungsbin Läs mer
Bisamhället
Städbi kallas arbetsbin i bisamhället som rensar bikupan från Läs mer
Biväxter - Dahlia (Dahlia spp.)
Dahlia (Dahlia spp.) härstammar från sydamerika. Både människor Läs mer

Läs mer om biodling