Fem miljoner i nationella honungsprogrammet

Jordbruksverket

Jordbruksverket beslutar om hur drygt 5 miljoner kronor ska fördelas inom det nationella honungsprogrammet (NP). För de beviljade projekten för 2016 ligger betoningen på hälsofrågor för bin samt på utbildning och kontaktskapande arrangemang för biodlarna. Honungsprogrammets syfte är att utveckla näringen och komma tillrätta med de problem som finns, bland annat en omfattande bidöd.

Vilka projekt som fått skattepengar redovisas tyvärr inte förutom det vanliga; Bihäsokonsulenten, SLU och Svenska bin.

Läs mer hos Jordbruksverket.

År 2014 var Sverige sämst i EU på att utnyttja pengarna i Honungsprogrammet.

 

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Honungstappning
Tappning eller honungstappning är ett moment inom honungshantering. Läs mer
Bikupa / Bikupor - Biodling
Välkommen med ditt nyhetstips om biodling. Tipsa Läs mer
Bin till nytta och nöje - Bok om biodling
"Bin till nytta och nöje" är den Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling