Experter på humlor och honungsbin har kartlagt hoten mot pollinatörerna

Svenska bin

Antalet biodlare i Sverige ökar och läget för honungsbina är bättre än i många andra delar av världen. Humlorna och de vilda bina är däremot i kris beroende på bland annat landskapsomvandling, bekämpningsmedel och en allt artfattigare natur. Läs pressmedelandet från Svenska Bin.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Skatteregler - Skatter - Biodling
I biodling ska allt överskott beskattas, oavsett Läs mer
Biväxter - Rosenskära (Cosmos bipinnatus)
Rosenskära (Cosmos bipinnatus) är en sommarplanta härstammar från sydvästra USA och Mexiko. Rosenskära blommar rikligt Läs mer
Biprodukter - Bikupeprodukter - Biodlingsprodukter
Som biodlare är du skyldig att följa Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling