Experter på humlor och honungsbin har kartlagt hoten mot pollinatörerna

Svenska bin

Antalet biodlare i Sverige ökar och läget för honungsbina är bättre än i många andra delar av världen. Humlorna och de vilda bina är däremot i kris beroende på bland annat landskapsomvandling, bekämpningsmedel och en allt artfattigare natur. Läs pressmedelandet från Svenska Bin.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Rammått
Lågnormal är ett mått på ramar som Läs mer
Biväxter - Benved (Eunomus europaeus)
Benved (Eunomus europaeus) kan användas som snickarvirke Läs mer
Bisafari - Bigårdssafari
Bisafari eller bigårdssafari brukar det kallas när biodlare Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling