Dieselångor kan förvirra bin

ATL

Dieselavgaser kan göra att honungsbin inte känner igen doften av blommor. Dofter är mycket viktiga för honungsbin när de söker föda. Forskare vid University of Southampton har blandat ut kemikalier funna i rapsblomsdoft med luft innehållande dieselavgaser. Sex av de åtta kemikalierna i rapsblomdoft minskade när de mötte avgaserna, och två av dem försvann inom en minut, enligt ett pressmeddelande från universitetet.

Läs nyheten på Atl.nu.
Läs pressmeddelandet från University of Southhampton.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Vaktbi - Vaktbin - Honungsbin
Bin
Bin (Apoidea) eller bi är namn för Läs mer
Flusterförminskare - Biredskap - Biodling
Flusterförminskare kallas biredskap som används på bikupans fluster (bikupans Läs mer
Skattning - Honungsskörd
Skattning eller honungsskörd kallas inom biodling när biodlare Läs mer

Läs mer om biodling