Det lönar sig att så mat till bina

Svenska bin

– Idag måste vi biodlare tänka på att odla mat till våra bin! säger biodlaren Jöran Andersson utanför Vimmerby. Trots att han bor i ett idylliskt jordbrukslandskap så har han sett hur blommorna som ger bina näring minskat år från år. Nu odlar han honungssört till bina och som tack får han starkare bisamhällen. Läs pressmeddelandet från SvenskaBin.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Krissla (Inula salicina)
Krissla (Inula salicina) växer ganska sällsynt i ängsbackar, Läs mer
BJ Sherriff
BJ Sherriff är en biredskapsförsäljare i England Läs mer
Cellkopp - Drottningcell - Biodling
Cellkopp eller cellkoppar är som det kallas inom Läs mer

Läs mer om biodling