Det krävs en plan för att förbättra villkoren för pollinerande insekter

Svenska bin

Nätverket Pollinera Sverige vill driva på utvecklingen mot en nationell strategi för att säkra pollineringen och samlar därför landets ledande expertis och engagemang till ett forum på Rosendals trädgård, i samarbete med Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket och LRF. Forumet kommer att ta fram konkreta förslag och ett manifest som ska driva på att Sverige får en nationell pollineringsstrategi. Läs pressmeddelandet från Svenska Bin.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Kryddtimjan (Thymus vulgaris)
Kryddtimjan (Thymus vulgaris) är i Sverige odlad art som Läs mer
Honungskärl - Honung - Honungshantering
Honungskärl är ett biredskap som används inom Läs mer
Kaustiksoda - Biodling
Kaustiksoda används inom biodling för att rengöra t.ex. Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling