Det krävs en plan för att förbättra villkoren för pollinerande insekter

Svenska bin

Nätverket Pollinera Sverige vill driva på utvecklingen mot en nationell strategi för att säkra pollineringen och samlar därför landets ledande expertis och engagemang till ett forum på Rosendals trädgård, i samarbete med Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket och LRF. Forumet kommer att ta fram konkreta förslag och ett manifest som ska driva på att Sverige får en nationell pollineringsstrategi. Läs pressmeddelandet från Svenska Bin.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biodling / Biodlare - Föreläsning / Föreläsare
Vill du boka en intressant föreläsning om Läs mer
Biväxter - Isop (Hyssopus officinalis)
Isop (Hyssopus officinalis) odlas för sina blå, vita eller Läs mer
Biväxter - Vialer / Vialsläktet (Lathyrus spp.)
Nektarier är organ i blommorna där nektar vanligen Läs mer

Läs mer om biodling