Deras forskning ska ge naturen bieffekt

Hela Gotland

Två studenter ska lära Cementa hur kalkbrott bäst återställs för att gynna bin. Som enda svenska projekt deltar studenterna på Gotland i en internationell tävling, skriver helagotland.se.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Ambi / Putsbi
Husbi eller Husbin är en del av Läs mer
Biväxter - Hampflockel (Eupatorium cannabinum)
Hampflockel (Eupatorium cannabinum) är en högväxt ört som Läs mer
Arbetarpuckel - Bisamhället - Biodling
Arbetarpuckel kallas yngel från ägg som läggs Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling