Blommor och bin lockar till konferens

Skövde Nyheter

I helgen samlas yrkesbiodlare och expertis för en stor konferens i Skövde. Samtidigt blir föreningen Svenska Bin officiell.

Läs mer hos Skövde Nyheter.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Amerikansk Yngelröta
Amerikansk yngelröta är en smittsam och besvärlig Läs mer
Biväxter - Krikon (Prunus insititia)
Krikon (Prunus insititia) växer ofta som buskage eller höga Läs mer
Honungstappning
Tappning eller honungstappning är ett moment inom honungshantering. Läs mer
Säckyngel är en virussjukdom som angriper yngel Läs mer
Trakékvalster. Foto: USDA, Public domain, via Wikimedia Commons.
Trakékvalster (Acarabis woodi) är en parasit som livnär Läs mer
Pollenfälla - skörda bipollen
Pollenfälla eller pollensamlare är ett biredskap som biodlare skördar pollen Läs mer